Giá nước

Ngày: 02/02/2015
Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ- UBND  ngày 23/05/2014 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành giá cung cấp nước máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2014
Giá nước máy áp dụng từ ngày 03/6/2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai:

 
  Stt     Giá cung cấp nước máy
theo quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 23/5/2014
    Đơn giá
(đồng/m3)
 
1-  Nước sinh hoạt hộ dân cư  
a   - Từ 0 m3 đến 10 m3  5.800
b   - Từ trên 10 m3 đến 20 m3  8.500
c   - Từ trên 20 m3 đến 30 m3  10.000
d   - Từ trên 30 m3  12.800
2-  Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và đoàn thể  9.500
3-  Đơn vị sản xuất vật chất  
a   - Bán trực tiếp  11.500
b   - Bán qua đồng hồ tổng  10.300
4-  Đơn vị kinh doanh, dịch vụ  17.800
5-  Giá thỏa thuận theo dự án (nước thô)  4.500
Giá trên chưa có thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

- Giá nước máy trên đang được áp dụng hiện nay, nếu có thay đổi về giá nước máy DOWACO sẽ thông báo cho khách hàng trên website của DOWACO hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc gửi trực tiếp đến khách hàng.

Tin tức khác

go top