• Đổi thông tin trên hóa đơn

    Đổi thông tin trên hóa đơn

    02/02/2015
    1- Thay đổi tên hợp đồng tư gia: a- Mua bán nhà, chuyển nhượng đồng hồ nước: + 1 mẫu đơn sang tên (tải mẫu đính kèm tại đây). + Giấy chứng nhận sở hữu
go top