Thông báo V/v ngưng cung cấp nước một số khu vực ngày 17/12/2020 và 18/12/2020

Ngày: 17/12/2020
0001.jpg

Tin tức khác

go top