Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Ngày: 27/12/2014
Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Công ty TNHH Một Thành viên Cấp nước Đồng Nai, số 48 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 26/12/2014 và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 26/12/2014.

    Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Huỳnh Văn Huệ - Phó Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai; Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển KCN, Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai; Bà Trần Thị Thu - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển KCN tham dự Đại hội.

    Đến dự Đại hội có 157 cổ đông, sở hữu 99.346.743 cổ phần, chiếm tỷ lệ  99,35%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai.

    Thay mặt Ban đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Ông Huỳnh Văn Huệ - Phó Ban Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai đã có ý kiến phát biểu tại Đại hội, đánh giá cao kết quả mà Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai cùng tập thể cán bộ công nhân viên đã đạt được trong công tác cổ phần hóa Công ty.

    Sau khi nghe đọc các báo cáo theo chương trình ĐHCĐ thành lập Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% thông qua các nội dung:

    1. Nội dung, chương trình, quy chế làm việc  và hình thức biểu quyết tại Đại hội.

    2. Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

    3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

    4. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2015-2020).

    5. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2015-2020).

    6. Danh sách các ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2015 - 2020).

    7. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2015-2020).

   7.1. Hội đồng quản trị:

1/ Ông Vũ Văn Học                     Chủ tịch HĐQT

2/ Ông Phan Hùng                      Thành viên HĐQT

3/ Ông Nguyễn Xuân Thỉnh        Thành viên HĐQT

4/ Ông Nguyễn Văn Bính            Thành viên HĐQT

5/ Ông Lê Duy Diệp                    Thành viên HĐQT

6/ Ông Nguyễn Văn Thiền          Thành viên HĐQT

7/ Ông Võ Văn Bình                    Thành viên HĐQT

         7.2. Ban Kiểm soát:

1/ Ông Nguyễn Tấn Dũng         Trưởng Ban BKS

2/ Bà Phạm Thị Hồng                Thành viên BKS

3/ Bà Tăng Tố Vân                    Thành viên BKS

      8. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch UPCOM và kế hoạch lên sàn chứng khoán TP HCM (HOSE) – 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

      9. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015 - 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

      10. Thông qua tờ trình ĐHCĐ về mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Ban Kiểm soát năm 2015.

    Sau hơn 4 giờ làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Chi tiết Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

1/  Biên Bản Đại hội tải xuống tại đây.

2/ Nghị quyết Đại hội tải xuống tại đây

Tin tức khác

go top