Kết quả đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng 17/11/2014

Ngày: 17/11/2014

Vào lúc 9h00 ngày 17/11/2014 tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước Đồng Nai (Dowaco).

Toàn bộ 18,15 triệu cổ phần – tương đương 18,15% vốn điều lệ dự kiến – đã được bán hết với giá bình quân là 12.227 đồng, cao hơn 21% so với giá khởi điểm 10.100 đồng. Trong đó, giá trúng thành công cao nhất là thấp nhất lần lượt là 15.000 đồng và 11.200 đồng.
Kết quả đấu giá:

1 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 18.153.600
2 Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 18.153.600
3 Mệnh giá: 10.000
4 Giá khởi điểm 10.100
5 Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia 164
6 Tổng khối lượng đăng ký mua 31.012.400
7 Khối lượng đặt cao nhất 18.153.600
8 Khối lượng đặt thấp nhất 100
9 Giá đặt cao nhất 15.000
10 Giá đặt thấp nhất 10.100
11 Giá trúng cao nhất 15.000
12 Giá trúng bình quân 12.227
13 Giá trúng thấp nhất 11.200
14 Tổng số lượng cổ phần bán được 18.153.600
15 Tổng giá trị cổ phần bán được 221.970.520.000


Một số hình ảnh tại buổi đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng:

 

kqua1.jpg

kqua2.jpg

kqua3.jpg

kqua4.jpg

kqua5.jpg

kqua6.jpg

kqua7.jpg

kqua8.jpg

kqua9.jpg

Tin tức khác

go top