Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty TNHH một thành viên cấp nước Đồng Na

Ngày: 20/10/2014

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Đồng Nai (DOWACO)
Địa chỉ: 48, Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061) 3843316              Fax: (061) 3847149

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước: Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp, phân phối nước sạch. Xây dựng: Công trình cấp thoát nước, trạm bơm, công trình dân dụng, công trình công nghiệp. Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa: Hệ thống cấp nước dân cư và khu công nghiệp. Tư vấn: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; thiết kế công trình cấp nước; thiết kế hệ thống cấp nước cho công trình; dịch vụ hỗ trợ xây dựng; dịch vụ tư vấn thiết kế khác. Sản xuất các sản phẩm cơ khí chuyên ngành nước. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và khu công nghiệp. Và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng tương đương 100.000.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cp).
Trong đó:
Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 64.000.000 cổ phần, chiếm 64,0% vốn điều lệ.
Cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên: 2.846.400 cổ phần, chiếm 2,85% vốn điều lệ.
Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 15.000.000 cổ phần, chiếm 15,0% vốn điều lệ.
Cổ phần bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư: 18.153.600 cổ phần, chiếm 18,15% vốn điều lệ.

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 18.153.600 cổ phần

5. Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Đồng Nai do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX) ban hành.

7. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX).

8. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

9. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:
Thời gian đăng ký: từ 08h00 ngày 22/10/2014 đến 16h00 ngày 07/11/2014.
Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế bán đấu giá do HSX ban hành.

10. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 13/11/2014 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

11. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
Thời gian: 09h00 ngày 17/11/2014
Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM – 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp.HCM.

12. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: từ ngày 18/11/2014 đến ngày 27/11/2014

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá: từ ngày 18/11/2014 đến ngày 24/11/2014
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần, và các thông tin có liên quan trên website: www.hsx.vn; www.bvsc.com.vn; www.dowaco.vn và các website của Đại lý đấu giá).

14. Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị nhà tư xem quy chế đấu giá và các file đính kèm bên dưới:
- Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng
- Quyết định phê duyệt phương án CPH và chuyển DOWACO thành công ty cổ phần
- Phương án cổ phần hóa DOWACO
- Văn bản V/v chọn giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu
- Bản công bố thông tin (Tiếng Việt)
- Information disclosure - Bản công bố thông tin (Tiếng Anh)
- Quy chế bán đấu giá cổ phần DOWACO
- Mẫu đơn đăng ký đấu giá
- Văn bản V/v chọn nhà đầu tư chiến lược
- BCTC đã được kiểm toán 31/12/2011
- BCTC đã được kiểm toán 31/12/2012
- BCTC đã được kiểm toán 31/12/2013
- BCTC 6 tháng đầu năm 2014
- Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai

Tin tức khác

go top