Thông báo khu vực tạm ngưng cấp nước và một số khu vực nước yếu trên địa bàn TP. Biên Hòa

Ngày: 18/11/2019
770-CN.jpg

Tin tức khác

go top