Thông báo nước yếu do đơn vị thi công điện thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế đường cáp ngầm 24KV

Ngày: 28/06/2019
Thong-bao-nuoc-yeu-so-466_CN.jpg

Tin tức khác

go top