Thông báo tạm ngưng cung cấp nước ngày 12/3/2017 (Chủ Nhật)

Ngày: 07/03/2017
THONG-BAO-TAM-NGUNG-CAP-NUOC-222-06_3_2017.jpg

Tin tức khác

go top