Thông báo V/v ngưng cung cấp nước để lắp đặt đồng hồ D400 đường Điểu Xiển, Kp 5, P.Tân Biên, Tp.BH

Ngày: 20/11/2019
808-CN-PKD.jpg

Tin tức khác

go top