Thông báo V/v ngưng cung cấp nước ngày 29/09/2020 và 30/09/2020

Ngày: 29/09/2020
thong-bao-cup-nuoc-29-09-2020.jpg

Tin tức khác

go top