Thông báo V/v ngưng cung cấp nước từ 21 giờ 30 phút, ngày 23/02/2019 (Thứ Bảy) đến 5 giờ 30 phút ngà

Ngày: 20/02/2019
TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI


 
THÔNG BÁO
Về việc ngưng cung cấp nước để thi công lắp đặt 02 van D600
đầu vào bể chứa 3000m3 và bể chứa 500m3
 tại nhà máy nước Biên Hòa.
 
 
     Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai triển khai thi công lắp đặt 02 van D600 đầu vào bể chứa 3000m3 và bể chứa 500m3 tại nhà máy nước Biên Hòa. Để thi công thì Công ty phải ngừng việc cung cấp nước ra mạng lưới. (theo công văn số 106/CN ngày 20/2/2019 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai)

     Nhằm hạn chế tối đa thời gian ngưng cấp nước đối với các đơn vị kinh doanh, sản xuất và các khu dân cư trong thời gian thi công, Công ty sẽ khẩn trương, rút ngắn thời gian thực hiện công tác thi công trên.

     Để đảm bảo thông tin đến khách hàng đang sử dụng nước biết để có kế hoạch dự trữ nước sinh hoạt và sản xuất, Công ty thông báo đến quý khách hàng sử dụng nước máy như sau:
 
     1. Đối với các khu vực ngưng cấp nước bao gồm:

         Phường Quyết Thắng, phường Thống Nhất, phường Quang Vinh, phường Hòa Bình, phường Trung Dũng, phường Thanh Bình, phường Bửu Long, xã Hiệp Hòa, 1 phần phường Tân Phong, 1 phần phường Tân Tiến.

     2. Thời gian ngưng cung cấp nước:

        Từ 21 giờ 30 phút ngày 23/02/2019 (thứ bảy) đến 05 giờ 30 phút  ngày 24/02/2019 (chủ nhật).

 
(DOWACO)

Tin tức khác

go top