Thông báo V/v ngưng cung cấp nước và một số khu vực nước yếu ngày 25/07/2020 và 26/07/2020

Ngày: 24/07/2020
CUP-NUOC-25-26-THANG7.jpg

Tin tức khác

go top