Thông báo V/v ngưng cung cấp nước và một số khu vực nước yếu ngày 30/12/2020

Ngày: 29/12/2020
thong-bao-mat-nuoc-cup-dien-30-12-2020.jpg
thong-bao-mat-nuoc-cup-dien-30-12-2020a.jpg

Tin tức khác

go top