Thông báo V/v ngưng cung cấp nước và một số khu vực nước yếu ngày 23/02/2020

Ngày: 20/02/2020

Tin tức khác

go top