Thông báo V/v nước yếu và có thể ngưng cung cấp nước một số khu vực trên địa bàn Tp. Biên Hòa

Ngày: 25/06/2020

Tin tức khác

go top