Thông Báo V/v thủ tục đăng ký lắp đặt hệ thống cấp nước

Ngày: 02/12/2020
thong-bao-ve-thu-tuc-dang-ky-lap-dat.jpg
Link tải Phiếu đăng ký sử dụng nước: https://dowaco.vn/getattachment/Dich-vu-cap-nuoc/Lap-at/Lap-at-ong-ho-nuoc/PHIEU-DANG-KY-SU-DUNG-NUOC.pdf.aspx

Tin tức khác

go top