Thông báo và Quy chế bán tài sản Trạm cấp nước xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

Ngày: 15/05/2017

Nội dung chi tiết:
- Quy chế bán đấu giá tài sản
tải xuống tại đây.
- Bảng kê tài sản tại Trạm cấp nước Bàu Hàm tài xuống tại đây.

Tin tức khác

go top