Thông báo về việc chốt lại danh sách cổ đông đăng ký lưu ký cổ phiếu.

Ngày: 27/04/2015
Thông báo về việc chốt lại danh sách cổ đông đăng ký lưu ký cổ phiếu.

Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 16h00 ngày 20/5/2015.

Để hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy chuyển nhượng (nếu có) đến làm thủ tục đăng ký sở hữu cổ phiếu tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai (Bộ phận quản lý sổ cổ đông) – Số 48, Cách mạng tháng 8, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai. Sau thời hạn trên, mọi việc chuyển nhượng sẽ được thực hiện thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 
Công ty sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về những chuyển nhượng sau thời hạn nêu trên.
 
Để đảm bảo thông tin của Quý cổ đông được chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho Quý cổ đông khi tiến hành đăng ký lưu ký cũng như các thông tin gửi từ phía Công ty đến được với tất cả các cổ đông, HĐQT đề nghị Quý vị Cổ đông vui lòng kiểm tra lại toàn bộ các thông tin của Quý cổ đông tại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần như: Tên, số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ liên lạc, điện thoại liên lạc,…
 
Trường hợp có bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin, đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận quản lý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai để được hướng dẫn.

Ngày giao dịch lại: Công ty sẽ thông báo sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký từ VSD.

Trân trọng thông báo.

Nội dung dung chi tiết tải xuống tại đây

Tin tức khác

go top