Thông báo về việc thay đổi mẫu Hợp đồng cấp nước

Ngày: 26/08/2020
Thông báo V/v thay đổi mẫu thông tin Hợp đồng cấp nước mới cho hộ Tư gia và Cơ quan của Dowaco

0001.jpg
Hợp đồng cấp nước (Dành cho Hộ gia đình): Xem hợp đồng...
Hợp đồng cấp nước (Dành cho Tổ chức, Doanh nghiệp): Xem hợp đồng...Tin tức khác

go top