Thông tin bán đấu giá Khách sạn Công đoàn tại Vũng Tàu

Ngày: 09/10/2015

- Thông tin chi tiết Lô tài sản 97/2015 tải xuống tại đây.

- Nội dung chi tiết Quy chế bán đấu giá
tải xuống tại đây.

Tin tức khác

go top