Thông báo V/v ngưng cung cấp nước và một số khu vực nước yếu ngày 25/10/2020

Ngày: 23/10/2020

Tin tức khác

go top