Thông báo V/v ngưng cung cấp nước và một số khu vực nước yếu ngày 12/03/2021

Ngày: 12/03/2021
THONG-BAO-CUP-NUOC-12-3-2021.jpg

Tin tức khác

go top