|
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Nước sạch cho cuộc sống xanh.
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Nước sạch cho cuộc sống xanh.

Slide KHAI THÁC, XƯ LÝ NƯỚC
PHỤC VỤ SINH HOẠT ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NGHIỆP
PHÂN PHỐI NƯỚC SẠCH
Slide XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP THOÁT NƯỚC
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC
Slide TƯ VẤN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHO CÔNG TRÌNH
THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC
KHẢO SÁT, GIÁM SÁT THI CÔNG
THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Slide DORIV SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG TÍNH KHIẾT

LỊCH CÚP NƯỚC

KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Slide